Uldis Žagata

1928–2015

Categories
Uldis Žagata

Zeme rība, tautas jāja

Gunāra Ordelovska mūzika

Deja 8 pāriem

Deja iestudēta Latvijas PSR Valsts deju ansamblī “Daile” ap 1976.1978. gadu. 

Jaunrades deju konkursā 1982. gadā deja iegūst 1. vietu. 1980. gadā deja iestudēta Krievijā, Igora Moisejeva Valsts akadēmiskajā tautas deju ansamblī. 

Mūzikas un kustību mijiedarbība, kustības ar plašu auguma amplitūdu, tehniski sarežģītas oriģinālas deju kombinācijas, ar straujām kustību virziena maiņām. Deja ir stilistiski izturēta.

Nozīmīgākie pasākumi, kuros deja izpildīta:

Zonālie Deju svētki Limbažos (1978); XVIII Dziesmu svētki (1980). 

Krājumi, kuros atrodama informācija par deju:

 • Latviešu jaunrades dejas VIII. Rīga: E. Melngaiļa Tautas mākslas centrs, 1983;
 • Mūžīgais dejotprieks. Uldis Žagata. Rīga: V/A Tautas mākslas centrs, 2008.

Dejas apraksts

Categories
Uldis Žagata

Senais dancis

Jāņa Grigaļa mūzika

Deja solo pārim

Pirmo reizi iestudēta 1970. gadā Latvijas PSR Valsts deju ansamblī “Daile”. Jaunrades deju konkursā 1986. gadā iegūst Veicināšanas balvu. Spilgta raksturdeja ar izstrādātiem tēliem. Dejā parādīts pāris vidējos gados – Anna un Miķelis. Kustības plašas, smagnējas, brīžiem komiskas. Dejā izmantots gājiena solis, palēcieni, palēciens ar izspērienu, galopa solis, dažādi izklupieni. Deju izpilda bagātīgā latviešu tautastērpā, vēlams Rucavas novada tautastērpā. 

Nozīmīgākie pasākumi, kuros deja izpildīta:

IX Deju svētki (1985); Zonālie Deju svētki Daugavpilī (1988).

Krājumi, kuros atrodama informācija par deju:

 • Latviešu jaunrades dejas IX. Rīga: E. Melngaiļa Tautas mākslas centrs, 1986;
 • Mūžīgais dejotprieks. Uldis Žagata. Rīga: V/A Tautas mākslas centrs, 2008.

Dejas apraksts

Categories
Uldis Žagata

Raibie cimdi

Daiņa Zaķa mūzika

Deja 1 vai 6 pāriem

Deja radusies 20. gadsimta 50. gados. Pirmo reizi to izpilda baleta mākslinieki Aija Baumane un Uldis Žagata.

Dejas pamatā ir stāsts, ka meita ir uzadījusi pirmos cimdus un ar savu darinājumu cenšas piesaistīt puiša uzmanību. Dejā tiek izspēlētas jauniešu savstarpējās simpātijas, dejas vidusdaļā izveidojas konflikts, kurš, dejotājiem salabstot, atrisinās finālā, kad meita pasniedz puisim cimdu pāri. Dejas izpildītājiem nepieciešama aktiermeistarība.

Nozīmīgākie pasākumi, kuros deja izpildīta:

XVII Dziesmu svētki (1977); Tautas deju ansambļu koncerts (1977): Zonālie Deju svētki Valmierā (1988).

Krājums, kurā atrodama informācija par deju:

 • Raibie cimdi. Rīga: E. Melngaiļa tautas mākslas un kultūras izglītības darba zinātniski metodiskais centrs, 1982.

Dejas apraksts

Categories
Uldis Žagata

Klipu klapu

Tautas mūzika Daiņa Zaķa apdarē

Deja 8 pāriem

Iestudēta Tautas deju ansamblī “Dancis” 1966. gadā, gatavojoties kolektīva 20 gadu jubilejai. Jaunrades deju konkursā 1967. gadā iegūst 1. vietu.

Dejā pirmo reizi tiek izmantota sinkopēta polka. Deja bagāta ar dažādām oriģinālām soļu kombinācijām. Tās raksturu paspilgtina kontrasti mūzikā. Mūzika veidota 2/4 un 3/4 taktsmērā.  Katra dejotāja izpildījumā izpaužas viņa individualitāte, veidojot spilgtu priekšnesumu. 

Nozīmīgākie pasākumi, kuros deja izpildīta:

XVI Dziesmu svētki (1973), Tautas deju ansambļu koncerts (1973); Zonālie Deju svētki Valmierā (1975); Tautas deju ansambļu svētki (1987); Zonālie Deju svētki Daugavpilī un Valmierā (1988).

Krājumi, kuros atrodama informācija par deju:

 • Latviešu jaunrades dejas III. Rīga: E. Melngaiļa Tautas mākslas nams, 1970;
 • Mūžīgais dejotprieks. Uldis Žagata. Rīga: V/A Tautas mākslas centrs, 2008.

Dejas apraksts

Categories
Uldis Žagata

Jautrās dzirnavas

Tautas mūzika Raimonda Paula apdarē

Deja iestudēta Latvijas PSR Valsts deju ansamblī “Daile” 1985. gadā. Jaunrades deju konkursā 1989. gadā iegūta 3. vieta. Deja veidota kā latviešu deju svīta, kuras pamatā latviešu tautas rotaļu motīvi, piemēram, “Māte teica Jancītim”, “Kur tu teci, gailīti”, “Kur ta tu nu biji, āzīti manu”, “Tumša, tumša tā eglīte”, “Sudmaliņas”. Latviešu tautas rotaļdejas tika parādītas jaunā skatījumā – iegūstot skatuviskās dejas veidolu. 

Nozīmīgākie pasākumi, kuros deja izpildīta:

Tautas deju ansambļa svētki (1987),  Zonālie Deju svētki Valmierā (1988); XX Vispārējie latviešu Dziesmu un X Deju svētki (1990); XI Deju svētki (1993); Dziesmu un Deju svētki “Rīgai – 800” (2001); XXIV Vispārējie latviešu Dziesmu un XIV Deju svētki, koncerts “Deju svētkiem – 60” (2008); XVI Deju svētki, fragments deju kolāžā “Es mācēju danci vest” (2018). 

Krājums, kurā atrodama informācija par deju:

 • Mūžīgais dejotprieks. Uldis Žagata. Rīga: V/A Tautas mākslas centrs, 2008.

Dejas apraksts

Categories
Uldis Žagata

Ganu polka

Tautas mūzika Gunāra Ordelovska apdarē

Deja 8 pāriem

Pirmo reizi iestudēta 1969. gadā Latvijas PSR Valsts deju ansamblī “Daile”.

Dejai drastisks raksturs. Autors vēlējies dejā atspoguļot pavasara atmodu – gan dabā, gan jauniešu attiecībās. Tēlus spilgtākus padara ganiņu tērpi: meitām – plecu lakati, puišiem – vamži, naģenes un ganu stibas. Deja veidota kā ganiņu draiskošanās un sacensība. Pamatā ir oriģinālas soļu kombinācijas, atsperīgs polkas solis, satvērienos izmantotas stibas.

Nozīmīgākie pasākumi, kuros deja izpildīta:

Padomju Latvijas skolu jaunatnes III dziesmu un deju svētki (1972); Zonālie Deju svētki Valmierā (1988); Padomju Latvijas skolu jaunatnes VI dziesmu un deju svētki (1989); IX Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki ( 2005); X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki (2010).

Krājumi, kuros atrodama informācija par deju:

 • Padomju Latvijas skolu jaunatnes III Dziesmu un deju svētki. Rīga: Melngaiļa Tautas mākslas nams, 1971,
 • Deju lielkoncerts “Ritums”. 7.–9. klašu grupas dejas. Rīga: Valsts jaunatnes iniciatīvas centrs, 2004,
 • X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku lielkoncerta metodiskais materiāls Rīga: Valsts jaunatnes iniciatīvas centrs, Veizāna deju skola, 2009.

Dejas apraksts

Categories
Uldis Žagata

Es mācēju danci vest

Tautas mūzika Gunāra Ordelovska apdarē

Deja 8 vai 16 pāriem

Iestudēta 1963./1964. gada sezonā Latvijas Valsts universitātes Tautas deju ansamblī “Dancis”. Dejas autora iecere bijusi izveidot  latviešu polonēzi. Ar majestātisko cēlumu un iznesību deja ir viena no populārākajām latviešu skatuves dejām, kas ieguvusi visu paaudžu deju kolektīvu mīlestību. Dejas pamatā ir teciņu polka.

Nozīmīgākie pasākumi, kuros deja izpildīta:

Vispasaules jaunatnes un studentu festivāls Sofijā (1968);  VI Deju svētki (1970); Zonālie Deju svētki Valmierā (1975), Liepājā, Jēkabpilī, Limbažos (1978), Tukumā (1983); Tautas deju ansambļa svētki (1987); Zonālie Deju svētki Gulbenē (1988);  Latgales novada Deju svētki Viļānos (1997); Kurzemes novada Deju svētki Rojā (1997); XII Deju svētki (1998); XXIV Vispārējie latviešu Dziesmu un XIV Deju svētki, koncerts “Deju svētkiem – 60” (2008), XVI Deju svētki, dejas  fragments kolāžai “Es mācēju danci vest” (2018).

Krājumi, kuros atrodama informācija par deju:

 • Mūžīgais dejotprieks. Uldis Žagata. Rīga: V/A Tautas mākslas centrs, 2008;
 • Latviešu jaunrades dejas III. Rīga: E. Melngaiļa Tautas mākslas nams, 1970.

Dejas apraksts

Categories
Uldis Žagata

Dejotprieks

Jāņa Grigaļa mūzika, tautasdziesmas vārdi

Deja 8, 10 vai 12 pāriem

Deja iestudēta Latvijas PSR Valsts deju ansamblī “Daile” 1978. gadā. Jaunrades deju konkursā 1982. gadā iegūst 1. vietu.

Dejā izmantoti gājiena, skrējiena, palēciena, pielieciena soļi, dažādas pārlēcienu un lēcienu kombinācijas un griezieni. Dejas augsto kvalitāti apliecina oriģinālās soļu kombinācijas, plašās un vieglās kustības. Dejas dinamika atklāj latvieša temperamentu. Dejas panākumus noteica “Dailes” dejotāju tehniskā varēšana. 

Nozīmīgākie pasākumi, kuros deja izpildīta:

Zonālie Deju svētki Tukumā un Ventspilī (1983); Tautas deju ansambļu svētki (1987); XIX Dziesmu svētki (1985); X Deju svētki (1990); XXIV Vispārējie latviešu Dziesmu un XIV Deju svētki, koncerts “Deju svētkiem – 60” (2008); XVI Deju svētki (2018).

Krājumi, kuros atrodama informācija par deju:

 • Mūžīgais dejotprieks. Uldis Žagata. Rīga: V/A Tautas mākslas centrs, 2008;
 • Latviešu jaunrades dejas IX. Rīga: E. Melngaiļa Tautas mākslas centrs, 1986.

Dejas apraksts