Eksperti

Ingrīda Edīte Saulīte
(darba grupas vadītāja)

Deju svētku Goda virsvadītāja, horeogrāfe, Latvijas profesionālās baleta asociācijas locekle, ilggadēja latviešu skatuviskās dejas nozares vadītāja.

Dace Adviljone

Rīgas pilsētas deju kolektīvu virsvadītāja, XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku Mākslinieciskās padomes locekle, Valsts izglītības satura centra dejas nozares ekspertu konsultatīvās padomes locekle, Tautas deju ansambļa “Zelta sietiņš” pedagoģe, horeogrāfe, vidējās paaudzes deju kolektīva “Mana rotaļa” mākslinieciskā vadītāja

Jānis Ērglis

Valmieras deju apriņķa virsvadītājs, deju svētku virsvadītājs, horeogrāfs, Rīgas pašvaldības Kultūras iestāžu apvienības koncertorganizācijas “Ave sol” Tautas deju ansambļa “Teiksma”, vidējās paaudzes deju kolektīva “Teiksma”, Salacgrīvas kultūras nama vidējas paaudzes deju kolektīva “Tingeltangelis” mākslinieciskais vadītājs

Gunta Raipala

Dobeles deju apriņķa virsvadītāja, VEF Kultūras pils Tautas deju ansambļa “Gatve”, vidējās paaudzes deju kolektīvu “Gatve” un “Gatve otra iespēja” mākslinieciskā vadītāja

Elita Treilone

Jēkabpils deju apriņķa virsvadītāja, Rīgas Stradiņa Universitātes Tautas deju ansambļa “Ačkups”, Rīgas Celtniecības koledžas jauniešu deju kolektīva “Austris” mākslinieciskā vadītāja

Zanda Mūrniece

Valsts izglītības satura centra Neformālās izglītības departamenta Interešu izglītības un audzināšanas darba nodaļas vecākā referente, LNKC latviešu skatuviskās dejas nozares konsultatīvas padomes vadītāja, deju svētku virsvadītāja, horeogrāfe, Tukuma deju apriņķa deju kolektīvu virsvadītāja

Marga Apsīte

Deju svētku Goda virsvadītāja, Latvijas profesionālās baleta asociācijas locekle

Agris Veismanis

Balvu deju apriņķa virsvadītājs, Balvu ģimnāzijas un Balvu Kultūras centra jauniešu deju kolektīva “Rika”, Alūksnes Kultūras centra deju kopu “Jukums” un “Olysta” mākslinieciskais vadītājs

Ieva Karele

Jelgavas novada deju apriņķa virsvadītāja, Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes “Kultūra” Tautas deju ansambļa “Diždancis” mākslinieciskā vadītāja

Rita Spalva

Pedagoģijas zinātņu doktore, horeogrāfe, Deju svētku Goda virsvadītāja, LNKC latviešu skatuviskās dejas nozares konsultatīvas padomes locekle

Jānis Purviņš

Liepājas deju apriņķa virsvadītājs, deju svētku virsvadītājs, horeogrāfs, Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas docētājs, Rīgas Kultūras un tautas mākslas centra “Mazā Ģilde” Tautas deju ansambļa “Līgo”, vidējās paaudzes deju kolektīva “Līgo” mākslinieciskais vadītājs

Maruta Alpa

Latvijas Nacionālā kultūras centra latviešu skatuviskās dejas eksperte, XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki Mākslinieciskās padomes locekle

Ilze Mažāne

Horeogrāfe, Deju svētku virsvadītāja, Garkalnes novada kultūras nama Tautas deju ansambļa “Ritenītis” un vidējas paaudzes deju kolektīva “Greizie rati” mākslinieciskā vadītāja

Mārtiņš Pēdājs

Pierīgas deju apriņķa kolektīvu virsvadītājs, Salaspils kultūras nama jauniešu deja kolektīva “Ūsiņš” mākslinieciskais vadītājs

Lita Freimane

Ilggadēja Talsu deju apriņķa deju kolektīvu virsvadītāja, horeogrāfe, Talsu tautas nama vidējās paaudzes deju kolektīva “Talsu kurši” , jauniešu deju kolektīva “Delveri” vadītāja