Jānis Ērglis

1962

Categories
Jānis Ērglis

Saule brida rudzu lauku

Tautas mūzika Ilonas Rupaines apdarē

Deja 12 meitām

Deja pirmo reizi iestudēta Tautas deju ansamblī “Dancis” 2007. gada maijā, kā Valsts aģentūras  “Tautas mākslas centrs” pasūtījums, gatavojoties XXIV Vispārējo latviešu Dziesmu un XIV Deju svētku Noslēguma koncertam Mežaparka Lielajā estrādē. 

Ornamentāla deja jauniešu deju kolektīviem. Dejas horeogrāfiskā leksika sacerēta atbilstoši tautas mūzikas apdarei. Tajā izmantoti latviešu dejas pamatsoļi – plašs skrējiena solis, kā arī oriģinālas soļu kombinācijas.

Nozīmīgākie pasākumi, kuros deja izpildīta:

XXIV Vispārējie latviešu Dziesmu un XIV Deju svētki, Noslēguma koncerts “Latvija – Saules zeme” (2008); Tautas deju ansambļu svētki Saldū (2009); Tautas deju ansambļu svētku lielkoncerts “Mugura lai nesaliecas” (2010); XXVI Vispārējie latviešu Dziesmu un XVI Deju svētki, koncerts “Vēl simts gadu dejai” (2018).

Krājums, kurā atrodama informācija par deju:

  • Jaunrades dejas VIII. Aprakstu komplekts. Rīga: V/A Tautas mākslas centrs, 2008.

Dejas apraksts

Categories
Jānis Ērglis

Meitu māte

Tautas mūzika Artūra Uškāna apdarē

Deja 14 meitām un 12 puišiem

Pirmo reizi iestudēta 2005. gadā Tautas deju ansamblī “Teiksma”. 2009. gadā Jaunrades deju konkursā Valmierā ieguva 1. prēmiju. Ornamentāli sižetiska deja jauniešu deju kolektīviem, kas stāsta par divu ģimeņu tikšanos pirms precībām, kur mātes izrāda viena otrai savu atvašu skaistumu un diženumu.

Dejas horeogrāfiskā leksika sacerēta atbilstoši tautas mūzikas apdarei. Tajā izmantoti latviešu dejas pamatsoļi – vieglās polkas solis, kāju piesitieni, kā arī oriģinālas soļu kombinācijas.

Nozīmīgākie pasākumi, kuros deja izpildīta:

Tautas deju ansambļu svētku lielkoncerts “Mugura lai nesaliecas” (2010); XV Deju svētki (2013) 

Krājums, kurā atrodama informācija par deju:

  • Jaunrades dejas IX. Aprakstu komplekts. Rīga: Nemateriālā kultūras mantojuma valsts aģentūra, 2009

Dejas apraksts

Categories
Jānis Ērglis

Man deviņi bāleliņi

Jura Kulakova mūzika

Deju svīta 10 pāriem

Deja pirmo reizi iestudēta Tautas deju ansamblī “Teiksma” 2006. gada oktobrī, kā Valsts aģentūras “Tautas mākslas centrs” pasūtījums, gatavojoties XXIV Vispārējo latviešu Dziesmu un XIV Deju svētku repertuāra konkursam. “Man deviņi bāleliņi” ir deju svīta jauniešu deju kolektīviem. Dejai ir trīs daļas – meitu, puišu un kopējā. Dejas horeogrāfiskā leksika sacerēta atbilstoši tautas mūzikas apdarei. Tajā izmantoti latviešu dejas pamatsoļi – gājiena solis, polkas solis, kā arī oriģinālas soļu kombinācijas.

Nozīmīgākie pasākumi, kuros deja izpildīta:

XIV Deju svētki (2008); Tautas deju ansambļu svētki Saldū (2009), Tautas deju ansambļu svētku lielkoncerts “Mugura lai nesaliecas” (2010)

Krājums, kurā atrodama informācija par deju:

XIV Deju svētki. Deju lieluzvedums “Izdejot laiku”. Repertuārs. Rīga: V/A Tautas mākslas centrs, 2007

Dejas apraksts

Categories
Jānis Ērglis

Krustami dejami, krustami lecami

Ilgas Reiznieces mūzika

Deja 8 pāriem

Deja pirmo reizi iestudēta 1992. gadā Latvijas PSR Valsts ansamblī “Daile”.

Ornamentāla deja, kur zīmējumi tiek veidoti no senču rakstiem, ko var interpretēt šādi: “Sāksim iet visi darba ceļus ar zināšanām un prieku, visi, vienmēr visi”.

Nozīmīgākie pasākumi, kuros deja izpildīta:

XI Deju svētki (1993); Dziesmu un Deju svētki “Rīgai – 800” (2001); XXIV Vispārējie latviešu Dziesmu un XIV Deju svētki, koncerts “Deju svētkiem – 60” (2008).

Krājums, kurā atrodama informācija par deju:

  • XI Deju svētki. E. Melngaiļa Tautas mākslas centrs, 1993.

Dejas apraksts

Categories
Jānis Ērglis

Kāsīt`s tup namiņā

Ilgas Reiznieces mūzika

Deja 8 pāriem

Deja radīta 2002. gadā kā pasūtījuma darbs XIII Deju svētku lieluzvedumam “Mana pasaule”, senioru grupai. Pirmo reizi iestudēta Limbažu kultūras nama senioru deju kolektīvā “Sagša”. Pirmo reizi izmantots rekvizīts “kāsis” – žuburots zars, vēlāk dzelzs āķis, uz kura virs pavarda karājās katls.  

Nozīmīgākie pasākumi, kuros deja izpildīta:

XIII Deju svētki (2003); XII Senioru deju svētki Saldū (2006);  Senioru Dziesmu un deju svētki Elejā (2007); XIV Deju svētki (2008).

Krājumi, kuros atrodama informācija par deju:

  • XIII Deju svētki. Lieluzvedums “Mana pasaule”. Rīga: Valsts Tautas mākslas centrs, 2002;
  • XIV Deju svētki. Deju lieluzvedums “Izdejot laiku”. Repertuārs. Rīga: V/A Tautas mākslas centrs, 2007.

Dejas apraksts

Categories
Jānis Ērglis

Govju kazaks

Tautas mūzika Jāņa Grigaļa apdarē

Deja 8 pāriem un 1 meitai vai puisim

Pirmo reizi iestudēta 1995. gadā Latvijas PSR Valsts deju ansamblī “Daile”, sižetiska sacensību deja. Saimniece ritmā, kas domāts talcinieku aicināšanai mājās, sauc pusdienās talciniekus. Dejas lielākajā daļā rokas brīvas, dabiski gar sāniem. Kustības izpilda rotaļīgi, enerģiski. Katru soļu kombināciju saimniece pavada, ritmiski sitot ar koka āmurīti pa dēli, šo ritmu dejas laikā izpilda arī dejotāji. Meitenēm ieteicamais tērps ir brunči, blūze, priekšauts un lakats ap kaklu. Puišiem – krekls un bikses un, ja ir, salmenīca. Gan meitām, gan puišiem kājās pastalas. Saimniecei  – daudz bagātīgāks kostīms, atbilstoši saimnieces statusam.

Nozīmīgākie pasākumi, kuros deja izpildīta:

X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku deju lielkoncerts “Deja kāpj debesīs”(2015).

Krājumi, kuros atrodama informācija par deju:

Latvijas Republikas IZM Valsts Jaunatnes iniciatīvu centrs, 1999.

Dejas apraksts

Categories
Jānis Ērglis

Baltu puķu guni kūru

Ilgas Reiznieces mūzika

Deja 12 pāriem

Pirmo reizi iestudēta Tautas deju ansamblī “Teiksma” 2002. gada aprīlī. 

Dejas mūzikai 3/4 taktsmērs, bet mūzikas forma atļauj izpildīt 2/4 taktsmēra deju soļus. Tādēļ dejā ir gan trīssolis, balansējošais valša trīssolis, divsoļu valsis, gan arī pievilciena un skrējiena polka.

Nozīmīgākie pasākumi, kuros deja izpildīta:

XXIII Vispārējie latviešu Dziesmu un XIII Deju svētki (2003);  Tautas deju ansambļu svētki Limbažos (2004); 41. Eiropas tautas mākslas un kultūras festivāls “Eiropiāde” (2004); Tautas deju ansambļu un jauniešu deju svētki Liepājā (2006); XXIV Vispārējie latviešu Dziesmu un XIV Deju svētki, koncerts  “Deju svētkiem – 60” (2008); Tautas deju ansambļu svētki Saldū (2009).

Krājumi, kuros atrodama informācija par deju:

  • XIII Deju svētki. Deju lieluzvedums “Mana pasaule”. Rīga: V/A Tautas mākslas centrs, 2002

Dejas apraksts