Arta Melnalksne

1968–2013

Categories
Arta Melnalksne

Darbiņš man prieku deva

Tautas mūzika Sniedzes Grīnbergas apdarē

Deju svīta 12 pāriem

Pirmo reizi iestudēta jauniešu deju kolektīvā “Zalktis”. Deju svītas poētiskā atslēga ir talka kā kopīga darba prieka izpausme, kas nodrošina pārticību. Kad darbs paveikts, sākas talkas svinēšana, kuras neiztrūkstoša sastāvdaļa ir lustīga dancošana un savstarpēja apdziedāšanās. 

Horeogrāfisko leksiku veido lēcieni, sinkopēti kāju piesitieni, galops, polka, palēciena solis, divsolis, un šo soļu kombinācijas.

Nozīmīgākie pasākumi, kuros deja izpildīta:

Rīgas Dejotāju svētki (2007); XIV Deju svētki (2008).

Krājums, kurā atrodama informācija par deju:

  • IV Deju svētki. Deju lieluzvedums “Izdejot laiku”. Repertuārs. Rīga: V/A Tautas mākslas centrs, 2007.

Dejas apraksts

Categories
Arta Melnalksne

Cūkas driķos

Tautas mūzika grupas “Iļģi” apdarē

Deja 8 pāriem

Pirmo reizi iestudēta deju kopā “Zalktis” 1999. gada augustā kā veltījums Starptautiskajam tautas deju festivālam “Sudmaliņas”. Deja veidota, izmantojot etnogrāfisko deju “Cūkas driķos” un “Mazais kamoliņš”  horeogrāfiskās norises un mūzikas materiālu.

Nozīmīgākie pasākumi, kuros deja izpildīta:

IV Starptautiskais tautas deju festivāls “Sudmaliņas” (1999); XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki (2015).

Krājums, kurā atrodama informācija par deju:

  • Cūkas driķos. Rīga: Valsts tautas mākslas centrs, 2000.

Dejas apraksts

Categories
Arta Melnalksne

Ak, tu, mana vecā Līze

Tautas mūzika Sniedzes Grīnbergas apdarē

Deja 8 pāriem

Pirmo reizi iestudēta 1994. gadā deju kopā “Zalktis”. Jaunrades deju konkursā Valmierā 1995. gadā piešķirta 1. prēmija. Deju svīta 5 daļās: “Ak, tu mana, vecā Līze”, “Nabadziņš dancot gāja”, “Cel pa priekšu labo kāju”, “Kūju dancis”, “Ak, tu mana, vecā Līze”. Horeogrāfisko leksiku veido dažādas polkas soļu kombinācijas un lēcieni, izmantojot skalus. Dejā parādīta puišu un meiteņu sacenšanās veiklībā un atjautībā.

Krājums, kurā atrodama informācija par deju:

  • Ak, tu mana, vecā Līze. Rīga: E. Melngaiļa Tautas mākslas centrs, 1995.

Dejas apraksts