Jēkabs Ķīburs

1897–1972

Categories
Jēkabs Ķīburs

Sievu polka

Tautas mūzika Gunāra Ordelovska apdarē

Deja 8 sievām

Radusies ap 1953. gadu. Pierakstīta 1955. gadā Bārtā. Iestudēta, gatavojot uzvedumu “Vakars Bārtas kolhozā” Latviešu literatūras un mākslas dekādei Maskavā (1955). Dejā attēlots Bārtas sievu brašums, iznesīgums un  pamatīgums. Dejas pamatā polka un savdabīgs galopa solis, nesaslēdzot kājas. Dejojot pārī, izmantots Bārtai raksturīgais sievu un meitu slēgtais aptvēriens virs elkoņiem un sānis sadotām rokām. Sievām kamzoļa kabatiņā mutautiņš, kuru izmanto dejā. Drastiska rakstura deja.

Nozīmīgākie pasākumi, kuros deja izpildīta:

Latviešu literatūras un mākslas dekāde Maskavā (1955); Zonālie Deju svētki Gulbenē, Aizkrauklē, Ventspilī (1983); IX Deju svētki (1985).

Krājumi, kuros atrodama informācija par deju:

  • Latviešu tautas deju apdares. Rīga: E. Melngaiļa tautas mākslas centrs,1995
  • Dejas. Vissavienības Padomju Jaunatnes Festivāls. Rīga: Latvijas Valsts izdevniecība, 1956.

Dejas apraksts

Categories
Jēkabs Ķīburs

Muškadrilis

Tautas mūzika Gunāra Ordelovska apdarē

Deja 8 pāriem

Deja pierakstīta 1955. gadā. Radusies, gatavojot uzvedumu “Vakars Bārtas kolhozā ” Latviešu literatūras  un mākslas dekādei Maskavā, 1955. gadā. Dejas pirmavots – deja “Bārtas diždancis”, ir pazīstama vienīgi Bārtā. Veidojot dejas apdari, autors saglabājis raksturīgās dejas norises un priekšmetus dvieļus un meitu mutautiņus. Kustību kombinācijas veido pievilciena, sīkās polkas un gājiena soļi.

Nozīmīgākie pasākumi, kuros deja izpildīta:

XIII Dziesmu un III Deju svētki (1955); Zonālie Deju svētki Kuldīgā (1972), Gulbenē, Tukumā, Aizkrauklē (1983); IX Deju svētki (1985); XXIV Vispārējie latviešu Dziesmu un XIV Deju svētki, koncerts “Deju svētkiem – 60” (2008).

Krājumi, kuros atrodama informācija par deju:

  • Latviešu tautas deju apdares. Rīga: E. Melngaiļa Tautas mākslas centrs, 1995;
  • Latviešu jaunrades dejas. Rīga: Liesma, 1965;
  • 1955.g. Pad. Latv. III Dziesmu svētki. Dejas. Rīga: Latvijas Valsts izdevniecība, 1954.

Dejas apraksts