Alfrēds Rūja

19.06.1923. Kazdangas pagastā–31.08.2002.Liepājā

Baletdejotājs, horeogrāfs, lībiešu un ventiņu horeogrāfiskās folkloras pētnieks un apkopotājs.

Dejas mākslu apguvis pie Liepājas baleta studijas dibinātāja Alberta Kozlovska. Dejojis Liepājas Operā (1943–1950) un Muzikālās komēdijas teātrī (1950–1951). Alfrēds Rūja Ventspilī vadīja tautas deju kolektīvus gan Arodbiedrību klubā, gan zvejnieku kolhozā “Sarkanā bāka”, kur Rūjam tika ieteikts izmantot lībiešu tautas mūzikas materiālus. Par to stāsta koncertmeistars un komponists Dzintars Kļaviņš: “Viņējā darbavietā tad arī dzima doma, ka ventspilnieku pienākums būtu rūpēties arī par tolaik pagalam aizmirstajiem Ziemeļkursas pamatiedzīvotājiem – lībiešiem” (Kļaviņš, 2001).

  1. gadā kopā ar Kārli Tenni un Dzintaru Kļaviņu Alfrēds Rūja aizsāk lībiešu un ventiņu mūzikas un horeogrāfijas folkloras apzināšanu un vākšanu. Sākotnēji Rūja vērsās pie Ventspils novadpētniecības muzeja darbiniekiem, iegūstot informāciju par dziesmām, tērpiem un lībiešu valodu. Diemžēl ziņu par dejām muzejā nebija nemaz. Muzeja direktors Andrejs Šulcs iepazīstināja Rūju ar muzeja zinātnisko līdzstrādnieku lībiešu jautājumos Mārtiņu Lepsti, kurš pēc tautības bija lībietis un daudzus gadus nodzīvojis Kolkā un Mazirbē, kur strādājis par lībiešu valodas skolotāju. Par spīti tam. ka Mārtiņam Lepstem tolaik bija jau 74 gadi, viņš pats devās pie jūrmalas ciemos dzīvojošajiem lībiešiem, lai uzzinātu vairāk par lībiešu tradicionālajām dejām. Atgriežoties viņš atveda Rūjam triju deju horeogrāfijas aprakstus un informāciju, ka Ventspilī dzīvo tolaik jau 72 gadus vecais muzikants Fricis Bīleskalns, kurš agrāk spēlējis dažādos lībiešu svētkos un godos un var daudz pastāstīt par lībiešu ieražām un dejām. Kādā no tikšanās reizēm Bīleskalns Rūjam nodziedāja pāris lībiešu deju melodijas, kuras tikšanās laikā pierakstīja tolaik Ventspils mūzikas skolas audzēknis Kārlis Tenne.

Republikāniskajā strādnieku un kalpotāju mākslinieciskās pašdarbības skatē, kura norisinājās 1956. gada janvārī, Rīgā tika parādītas divas ekspedīcijā dokumentētās lībiešu dejas – Sarabumbal (ragu bumbulis – uzgalis govs ragiem) un “Vana – valc”, kā arī “Ventiņu deja” – šī Alfrēda Rūjas horeogrāfija tika veidota uz iegūtā ventiņu deju materiāla pamata.

Uzsākto pētījumu un materiālu vākšanas rezultātā Arodbiedrību klubā tika nodibināts lībiešu un ventiņu dziesmu un deju ansamblis (1956), kuram, tāpat kā deju kolektīvam, bija nepieciešams repertuārs, lai varētu piedalīties VI Vispasaules studentu un jauniešu festivālā Maskavā 1957. gadā. Tieši tā – meklējot iespējamo repertuāru ansamblim, aizsākās Kļaviņa un Rūjas interese par lībiešu tradicionālo kultūru. Dziesmu un deju apkopošana un dokumentēšana sākās tieši ar Rūjas vadīto Ventspils Arodbiedrību kluba deju kolektīvu. Dziesmu un deju ansamblī top uzvedums “Līvu zeme – dzintarzeme”. Ar šo uzvedumu ansamblis piedalās VI Vispasaules jaunatnes un studentu  festivālā Maskavā (1957). Dziesmu un deju ansambli A. Rūja kopā ar Dzintaru Kļaviņu vada līdz 1959. gadam, kad tas beidz pastāvēt.

  1. gada jaunrades deju skatē Alfrēds Rūja atrāda aizmirstās un gaismā celtās lībiešu un ventiņu dejas – “Ķistgalpolka”, “Sārabumbals”, “Surkadrilis”, kā arī paša veidotās – “Ventiņu deja”, “Līvzeme”. Tas Latvijas mērogā tiek atzīmēts kā iepriecinošs un nozīmīgs atklājums.
  2. Rūja bijis arī Ventspils rajona deju kolektīvu virsvadītājs, gatavojoties IV Deju svētkiem (1960.) 1960. gadā E. Melngaiļa Tautas mākslas centrs izdod A. Rūjas sastādīto brošūru “Vāksim sava rajona etnogrāfisko deju materiālus”(16 lpp. apjomā).
  3. gadā Alfrēds Rūja pārceļas uz Čeļabinsku, kur piedalās Operas un baleta teātra baleta izrādēs gan kā dejotājs, gan raksturlomu tēlotājs. Lomas: hans Girejs Asafjeva “Bahčisarajas strūklaka”, feja Karabosa P. Čaikovska “Apburtā princese” u. c. 1983. gadā atgriežas dzimtajā Liepājā, tur nodzīvo atlikušo mūža daļu.

Alfrēda Rūjas horeogrāfijas un tautas deju apdares dejotas gan zonālajos, gan Republikas Deju svētkos:

“Līvzeme” – IV Deju svētkos (1960). Ar šo deju tiek atklāts Deju svētku koncerts “Dinamo” stadionā.

“Vecie zvejnieki” (“Zvejnieku deja”, “Veco zvejnieku deja”) – V Deju svētkos (1965).

“Sārabumbals” – IX, X Deju svētkos (1985. g. – izpilda apvienotie TDA, 1990. g. – novadu programmā “Es mācēju sadancot ar visiem novadiem” Kurzemes deju kolektīvu uzvedumā), un Deju svētkos“Rīgai – 800” (2001)

“Ventiņu deja” – X Deju svētkos (1990.)

“Vana valtz” – XI Deju svētkos (1993. –  Daugavas stadionā un Mežaparka Lielajā estrādē – dejo Kurzemes novada deju kolektīvi)

Avoti:

Ingrīda Saulīte. Deju svētki Latvijā. Skaitļi un fakti 1945–2003.V/a Tautas mākslas centrs, 2007

https://lv.wikipedia.org

Brigita Čikste

  1. gada janvāris
Categories
Alfrēds Rūja

Vecie zvejnieki

Tautas mūzika Dzintara Kļaviņa apdarē

Deja 8 pāriem

Tāpat kā deju “Sārabumbals”, arī  deju “Vecie Zvejnieki” Alfrēds Rūja izveidojis kopā ar Dzintaru Kļaviņu 1955. gadā uzvedumam “Līvu zeme – Dzintarzeme”, balstoties lībiešu un ventiņu mūzikas un horeogrāfiskās folkloras materiālā. Dejas valoda un dejas tēls atbilst mūzikas raksturam un dziesmas tekstam. Kompozīcija ir skaidra un stilistiski izturēta. Kustības pavada līgana auguma šūpošanās. 

Nozīmīgākie pasākumi, kuros deja izpildīta:

VI Vispasaules jaunatnes un studentu festivāls Maskavā (1957); Latvijas PSR Valsts Deju ansamblis “Sakta” (1959); V Deju svētki (1965); Tautas deju ansambļu koncerts (1973), Zonālie Deju svētki Valmierā (1975), Limbažos, Ventspilī (1983), Jēkabpilī, Gulbenē (1988); XXIV Vispārējie latviešu Dziesmu un XIV Deju svētki, koncerts “Deju svētkiem – 60” (2008).

Krājums, kurā atrodama informācija par deju:

  • Latviešu jaunrades dejas. Rīga: Liesma, 1965.

Dejas apraksts

Categories
Alfrēds Rūja

Sārabumbals

Tautas mūzika Dzintara Kļaviņa apdarē

Deja 8 pāriem

1950. gados Alfrēds Rūja kopā ar mūzikas skolas audzēkni Kārli Tenni veica lībiešu un ventiņu mūzikas un horeogrāfiskās folkloras apzināšanu Kolkā un Mazirbē. Pateicoties bagātīgi savāktajam materiālam, Latvijas Republikāniskās arodbiedrību padomes Ventspils strādnieku klubā nodibina lībiešu un ventiņu Dziesmu un deju ansambli Alfrēda Rūjas un Dzintara Kļaviņa vadībā. Radošais tandēms izveido uzvedumu “Līvu zeme – Dzintarzeme”, kura režisori Marga Tetere un Kārlis Valdmanis. Deja “Sārabumbals” izveidota 1955. gadā un iekļauta uzvedumā. Ar šo uzvedumu Dziesmu un deju ansamblis 1957. gadā viesojās Maskavā.

Deja “Sārabumbals” visbiežāk dejota kāzās, katru gājienu pēc kārtas atkārtojot visiem puišiem un pāriem. Deja varēja turpināties 40 līdz 50 minūtes, kamēr visi izdejojās. Rekonstruējot deju skatuves priekšnesumam, horeogrāfam izdevies prasmīgi izveidot vairāku pāru un visu dejotāju vienlaicīgu dejojumu, saglabājot visas tūres, pamatelementus un dejas garu kā spilgtu liecību lībiešu deju kultūrai. 

Nozīmīgākie pasākumi, kuros deja izpildīta:

VI Vispasaules jaunatnes un studentu festivāls Maskavā (1957); Latvijas PSR Valsts deju ansamblis “Sakta” (1959); Tautas deju ansambļu koncerts (1977); Zonālie Deju svētki Cēsīs (1972); IX Deju svētki (1985); X Deju svētki (1990); Dziesmu un deju svētki “Rīgai 800” (2001).

Krājumi, kuros atrodama informācija par deju:

  • Latviešu tautas deju apdares. Rīga: E. Melngaiļa Tautas mākslas centrs, 1995;
  • Latviešu jaunrades dejas. Rīga: Liesma, 1965;
  • Dejas. Vissavienības pad. jau. Festivāls. Rīga: Latvijas Valsts izdevniecība, 1956.