Milda Lasmane

1890–1976

Categories
Milda Lasmane

Ugunskura deja

Jāņa Ozoliņa mūzika

Deja 8 pāriem

Deja sacerēta 1949. gadā – tā ir pirmā sižetiskā deja ar oriģinālmūziku, kurā var izsekot sižeta attīstībai. Deja sākas un beidzas, dejotājiem imitējot izvietošanos apkārt ugunskuram. Dejas laikā tiek atainota gan malkas vākšana, gan tās samešana ugunskurā, gan lēkšana pāri ugunskuram, gan liesmiņu uzdzirksteļošana. Sprigana deja jauniešiem.

Nozīmīgākie pasākumi, kuros deja izpildīta:

II Deju svētki (1950); Padomju Latvijas skolu jaunatnes II dziesmu un deju svētki (1967); Tautas deju ansambļu koncerts (1973); Zonālie Deju svētki Limbažos (1978); Padomju Latvijas skolu jaunatnes IV dziesmu un deju svētki (1979); Padomju Latvijas skolu jaunatnes V dziesmu un deju svētki (1984); X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki (2010).  

Krājumi, kuros atrodama informācija par deju:

  • Dejas vecmāmuļa. Rīga: E. Melngaiļa Tautas mākslas centrs, 1992;
  • Latviešu jaunrades dejas. Rīga: Liesma, 1965;
  • 1955.g. Padomju Latvijas III Dziesmu svētki. Dejas. Rīga: Latvijas Valsts izdevniecība, 1954;
  • Pad. Latv. Dziesmu diena 1949. Rīga: Latvijas Valsts izdevniecība, 1949.

Dejas apraksts

Categories
Milda Lasmane

Cimdu pāris

Jāņa Vītoliņa mūzika

Deja 8 pāriem

Deja sacerēta 1949. gadā, autores ideja atklājas dejas kompozīcijas ievadā un finālā, izmantojot tautasdziesmu “Tautiešam(i) apsolīju raibus cimdus vakarā”. Dejas vidusdaļā meitas dejo ar puišiem, tos ķircinot ar cimdiem.

Nozīmīgākie pasākumi, kuros deja izpildīta:

II Deju svētki 1950; Zonālie Deju svētki Ogrē (1978); VIII Deju svētki (1980); Zonālie Deju svētki Daugavpilī (1988); XXIV Vispārējie latviešu Dziesmu un XIV Deju svētki, koncerts “Deju svētkiem – 60” (2008).  

Krājumi, kuros atrodama informācija par deju:

  • Dejas vecmāmuļa. Rīga: E. Melngaiļa Tautas mākslas centrs,1992
  • Dejas. Padomju Latvijas dziesmu diena 1948. Rīga: Latvijas Valsts izdevniecība, 1949.

Dejas apraksts